Atklāta Valmieras Glābējsilīte

14.06.2013
Atklāta Valmieras Glābējsilīte

2013. gada 14. jūnijā Valmierā tika atklāta Latvijas septītā Glābējsilīte jeb īpašā vieta bērna dzīvībai, kur, nonākot tik tiešām bezizejas stāvoklī un lai novērstu traģiska nozieguma paveikšanu, iespējams anonīmi atstāt mazuli. Glābējsilīte ir projekts bērna dzīvībai, iespēja jaunam, gādības un mīlestības pilnam dzīves sākumam.

Valmieras Glābējsilīte tapusi, pateicoties ļoti plašam atbalstam. Projekta finansiālo pusi palīdzējuši nosegt ziedotāji, piedaloties Latvijas Bērnu fonda rīkotā kampaņā, Valmieras pilsētas pašvaldība un farmācijas kompānija „Gedeon Richter”. Milzīgs atbalsts bijusi Vidzemes slimnīca, kas parūpējusies parGlābējsilītei nepieciešamās telpas remontu. Lai tas tiktu paveikts, savu ieguldījumi devuši arī SIA „TBM-Maiga”, izgatavojot īpašo Baby Box logu, un IK Kreativ, pateicoties kuriem Valmieras Glābējsilīte ir Latvijas pirmais Baby Box ar ugunsdrošām sienām.

Laura Zvirbule, projekta „Baby Box – vieta bērna dzīvībai” vadītāja, SIA „Divi gani” valdes locekle:„Pasaules vislielākā vērtība ir cilvēka dzīvība. Tas ir laiks, kas katram atvēlēts, lai būtu, augtu, attīstītos, sasniegtu, priecātos, mīlētu, cīnītos, pierādītu, justu, dotu, palīdzētu, mācītos… Diemžēl ir bērniņi, kuri to nevar piedzīvot, jo, jau piedzimstot, ir vecāku negribēti, nemīlēti. Mūsu – projekta Glābējsilīte – mērķis ir pārliecināt izmisušos vecākus, ka bērnam vienmēr vislabāk ir būt kopā ar viņiem. Tikai tad, ja tik tiešām tas nav iespējams, ir Glābējsilīte – vieta bērna dzīvībai, vieta jaunam dzīves sākumam. Glābējsilīte ir mūsu iespēja palīdzēt, katram savā sirdī apzinoties un ar saviem darbiem pierādot, cik vērta ir bērna dzīvība. Paldies ikvienam atbalstītājam – tikai kopā ar jums Baby Box bērniem varam sniegt iespēju tikt atzītiem par šīs pasaules vislielākajām vērtībām, kuras ir gaidīšanas un mīlestības vērtas!”

Darbs pie Valmieras Glābējsilītes izveides tika uzsākts 2012. gada sākumā, sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un informatīvajiem atbalstītājiem rīkojot ziedojumu vākšanas kampaņu. Valmiera gan kā Baby Boxvieta tika minēta jau vairāku gadu garumā. Uzsākot projektu, tā īstenotāji sabiedrisko attiecību kompānija „Divi gani” un Latvijas Bērnu fonds vienojās par vismaz vienas Glābējsilītes izveidi katrā Latvijas reģionā.

Atklājot Valmieras Glābējsilīti, Vidzemes slimnīcas pārstāvji no projekta īstenotāju rokām saņema arī īpašos Ceļa vārdus jeb nelielas kastītes, kuras jaunās dzīves sākumā dot līdzi Baby Box mazuļiem. Ceļa vārdus veido īpašas vēstules – bērnam un vecākiem. Bērnam vēstule ir informācija par viņa dzīves pirmajām gaitām, proti, kad viņš atstāts Glābējsilītē, kas viņam bijis līdzās, kurš cilvēks bijis pirmais, kas viņu izcēlis no Baby Box gultiņas. Vēstule vecākiem ir ar ārstu psihoterapeitu palīdzību radīti vārdi, ar kuriem kādā dzīves mirklī iesākt sarunu ar savu bērnu par viņa dzīves sākumu. Vēstule radīta, lai vecākiem palīdzētu saprast, ka nevajadzētu turēt noslēpumā to, ka viņu bērns savulaik atstātsGlābējsilītē. Jebkurš noslēpums traucē veidot laimīgas attiecības, bērns pat neapzināti jutīs, ja no viņa kaut ko slēps. Īstais brīdis ar bērnu runāt par viņa pieņemšanu ģimenē pienācis, kad pārkāpta 5-6 gadu robeža. Tāpat Ceļa vārdos ir it viss, kas ticis atstāts Glābējsilītē kopā ar mazuli, projekta himna – grupas re:public dziesma „Darīt šitā! Darīt tā!”, kā arī mīļumā izadītas zeķītes no Sirds Siltuma Darbnīcas.

Glābējsilīte ir īpaša vieta, kur bez kameru vai apsardzes uzraudzības iespējams anonīmi atteikties no sava mazuļa. Tomēr Glābējsilīte ir tikai pēdējais variants, ja tik tiešām nav citas izejas. Valmierā pieBaby Box durtiņām – gluži kā visās Latvijas Baby Box vietās – lasāma informācija par to, kur meklēt praktisku un emocionālu palīdzību, lai rastu iespēju palikt kopā ar savu mazuli. Valmierā uz šādiem zvaniem atbild un palīdzību sniedz nodibinājums „Centrs Valdardze” (atbalsta tālruņa numuri: 64220686, 28334442).

Glābējsilītē ievietotais mazulis iegūst atradeņa statusu, kas ļauj uzsākt tūlītēju adopcijas procesu. Atradeņa statuss tiek piešķirts, ja Glābējsilītē atstātais bērns nav meklēšanā, nav zināmi bērna vecāki, bērnam nav nodarīti miesas bojājumi, kā arī nav nekādas informācijas par bērna identitāti. Bērna bioloģiskie vecāki 6 mēnešu laikā pēc mazuļa ievietošanas Glābējsilītē var vērsties bāriņtiesā ar vēlmi atgūt mazuli. Latvijas Glābējsilītēs līdz šim atstāti 24 mazuļi.

Valmieras Glābējsilītes informatīvie atbalstītāji: Apollo.lv, Calis.lv, Delfi.lv, Diena, Draugiem.lv,Maminuklubs.lv, radio Valmiera, Senioriem.lv, StarFM, Valmiera.lv.