Adoptētājiem

Tiem, kuri vēlas uzņemties rūpes par bērniņu

Ikreiz, kad kādā no Glābējsilītēm tiek ielikt mazulītis, saņemam jautājumus par iespēju adoptēt mazulīti. Vēlamies atgādināt, ka mēs kā projekta īstenotāji neesam atbildīgi par adoptēšanas procesu.

Ja vēlaties uzņemties rūpes par bērniņu, ģimenei vai personai, kas vēlas adoptēt bērniņu, jāierodas savai dzīvesvietai atbilstošajā bāriņtiesā un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti:

  • adopcijas pieteikums valsts valodā, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptējamo bērnu skaits, dzimums un vecums;
  • laulības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
  • laulības šķiršanas apliecība, ja laulība ir šķirta;
  • izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves apraksts (CV);
  • ārsta izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā uzrādītas iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir;
  • ģimenē dzīvojoša bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot arī oriģinālu.

Bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un to atbilstību īstenībai. Tiek veikta potenciālā adoptētāja ģimenes izpēte. Ģimenes izpēti veic: bāriņtiesa, profesionāli speciālisti – psihologi, sociālie darbinieki. Izpētes ilgums ir ne mazāk kā 6 mēneši. Pēc ģimenes izpētes slēgtas bāriņtiesas sēdes laikā tiek izvērtēta visa iegūtā informācija un pieņemts galīgais lēmums par to, vai personu var atzīt vai neatzīt par adoptētāju. Ja bāriņtiesa sniedz apstiprinošu atbildi, adoptētājam, uzrādot Labklājības ministrijā bāriņtiesas lēmumu, ir tiesības Labklājības ministrijā iepazīties ar informāciju par adoptējamiem bērniem.

Plašāka informācija par adopcijas procesu Latvijā https://www.lm.gov.lv/lv/adopcijas-process