Bioloģiskajiem vecākiem

Bērna statuss un ceļš pēc ievietošanas glābējsilītē:

Bērnu apskata un novērtē mediķi, viņam tiek paņemtas analīzes. Par katru gadījumu tiek informēta bāriņtiesa un policija. Policija operatīvi noskaidro, vai ievietotais bērns nav meklēšanā. Šis process ilgst 2 dienas. Ja bērns nav pasludināts kā pazudis un nav zināmi bērna vecāki, viņam tiek piešķirts atradeņa statuss. Personu, kura ievieto bērnu glābējsilītē, nemeklē, ja bērnam netiek konstatēti miesas bojājumi, ja kopā ar bērnu nav atstāti dokumenti, kas identificē bērna vecākus, un ja mazulis nav meklēšanā.

Atradeņa statuss ļauj uzreiz uzsākt adopcijas procesu. Latvijas Labklājības ministrijas darbinieki rindas kārtībā sazinās ar ģimeni, kura gaida iespēju adoptē zīdainīti. Ja ģimene piekrīt, tad bērniņš nonāk pie jaunajiem vecākiem 10 dienu laikā pēc viņa ievietošanas glābējsilītē.

Sākotnēji bērns nonāk ģimenē pirmsadopcijas aprūpē. Pirmsadopcijas periods turpinās līdz sešiem mēnešiem. To laikā bāriņtiesas darbinieki rūpīgi seko līdzi mazuļa un ģimenes attiecībām, lai pēc pirmsadopcijas termiņa varētu lemt par bērna adopciju, to noslēdzot tiesiskā ceļā.

No slimnīcas bērns tiek izrakstīts tikai pēc rakstiska saskaņojuma ar bāriņtiesu. Juridiski nepastāv iespēja, ka bērnu no slimnīcas varētu izņemt persona bez bāriņtiesas lēmuma.