Par Glābējsilītes izveidi Vidzemes slimnīcā informē Radio Valmiera