Rīgā atklāts Latvijā pirmais Baby Box – vieta bērna dzīvībai

08.09.2009
Rīgā atklāts Latvijā pirmais Baby Box – vieta bērna dzīvībai

Šodien tiek atklāts Latvijā pirmais Baby Box – vieta bērna dzīvībai

Šodien, 2009.gada 8.septembrī, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļā tiek atklāts Latvijā pirmais Baby Box – vieta bērna dzīvībai. Baby Box ir vieta zīdainim, kurš citādi nonāktu kādā atkritumu konteinerā vai izgāztuvē. Tā ir iespēja, izglābt bērna dzīvību, ja māte, kaut kādu apstākĜu dēĜ ir gatava pastrādāt noziegumu.

Jau 20.gs. sākumā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā bija vieta, kur atstāt bērnu, gluži kā senākos laikos pie baznīcas vai patversmes. Vairākus gadus atpakaĜ tieši tajā vietā, kur šobrīd ir izvietots Baby Box – vieta bērna dzīvībai, tika atstāts veselīgs zēns, kuru mediėi nosauca par Jāni Laimīgo.

Projektu Baby Box – vieta bērna dzīvībai īsteno Bērnu klīniskā universitātes slimnīca sadarbībā ar farmācijas kompāniju Gedeon Richter. Baby Box mērėis ir ne tikai izglābt mātes nemīlēta un negribēta bērna dzīvību, bet arī rosināt sabiedrībā diskusiju par ăimenes plānošanas jautājumiem.

Plašāka informācija par projektu:

Edīte Kaņepāja – Vanaga
Tālrunis: 29433750
E-pasts: edite@divigani.lv

Laura Zvirbule
Tālrunis: 29205454
E-pasts: laura@divigani.lv