Rēzeknē

Rēzeknes Glābējsilīte
Rēzeknes slimnīcā


Atklāta 2012. gada 3. maijā