Rēzeknē

RĒZEKNĒ slimnīcas remontdarbu dēļ glābējsilīte nav pieejama.
Informēsim, tiklīdz to darbība tiks atjaunota.

Rēzeknes Glābējsilīte
Rēzeknes slimnīcā

Atklāta 2012. gada 3. maijā